29-03-2019

Plusbijeenkomst Platform Mobiliteit en Transport

Plusbijeenkomst 29 maart 2019

Op 29 maart 2019 vindt van 13.30 tot 16.30 uur een plusbijeenkomst plaats voor leden van het Platform Mobiliteit en Transport. Op 29 maart bezoeken de plusscholen de inspirerende omgeving van het landelijke Expertisecentrum Mobiele Werktuigen in Ede, en koppelen daar een mooi bedrijfsbezoek bij Mechan Groep aan.

In elke bijeenkomst wordt expliciet aandacht besteed aan kennisdeling over Sterk Techniekonderwijs. Daarnaast is er op deze scholingmiddagen de mogelijkheid tot kennisdeling en -uitwisseling tussen docenten M&T onderling, actuele info, deskundige gastsprekers en docentenstagemiddagen in de praktijk van een bedrijf.