23-06-2020

Derde bijeenkomst Flexibel scholingsaanbod M&T

Voorraadbeheer met je smartphone op school!!! – Flexibel keuze scholingsaanbod op dinsdagmiddag 23 juni 2020

Deze middag gaan we, samen met Erwin Heuvelmans van het Munnikenheide College in Etten-Leur praktisch aan de slag met een WMS-game voor het Vmbo-T&L-onderwijs. In samenwerking met Real Time Solutions is namelijk een pragmatische en zeer werkbare uitwerking ontwikkeld voor het vmbo. De leerlingen worden gestimuleerd hiermee zelfstandig te werken en de docent kan meer als coach optreden. Ervaar zelf de mogelijkheden en ga met rijke ervaringen terug met toepassingen in uw eigen praktijk. Het materiaal is direct inzetbaar voor het keuzevak operationele magazijnwerkzaamheden.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het Platform M&T via mail: secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden.