30-01-2019

Belangrijke ontwikkelingen in het profielvak M&T

Hierbij nodigen wij u namens het platform Mobiliteit & Transport en het College voor Toetsen en Examens uit om in gesprek te gaan met medewerkers van SLO, Cito, CvTE en regiocoördinatoren van het platform vmbo M&T over onderstaande onderwerpen.

  • Het examenprogramma 2021 is bijgesteld. We bespreken de belangrijkste veranderingen in de conceptsyllabus M&T 2021. Wat vindt u hiervan?
  • Terugkijken op de ervaringen met de cspe’s 2018. Heeft u nog aandachtspunten voor toekomstige cspe’s?
  • De Sector Vernieuwingscommissie Techniek vraagt mee te denken over de volgende vraag: hoe kunnen we het toekomstige examenprogramma, met het oog op de energietransitie en technologische ontwikkelingen, vanaf 2022 duurzamer (globaler) maken?

30 januari 2019

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 januari 2019 van 13.30-17.00 bij het CvTE, Muntstraat 7 te Utrecht.

U kunt zich tot uiterlijk 16 januari aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaande link. Na 16 januari ontvangt u dan de benodigde achtergrondinformatie.

Er zijn maximaal 15 plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst. Helaas geldt dus vol = vol.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huub Huijs h.huijs@cvte.nl of 030-2840700.